Thành tích thực tế về thiết bị

Thiết bị tuyển nổi với áp lực và tốc độ cực lớn

Rào chặn rác kiểu quay

Cửa bằng điện

Máy nạo vét bùn

Thiết bị sục khí kiểu phun

Máy vớt rác bằng điện

Máy vớt rác kiểu bậc thang

Bộ tách dầu và nước CPI

Máy lọc màng mịn

Thiết bị lắng cát sục khí

Máy rửa cát xoắn ốc

Thiết bị lắng cát xoáy

Ống nghiêng

Máy trộn

Máy hạt nhỏ kết dính

Màng sinh học

Bể chứa bùn