Năng lực và phạm vi thực hiện    Thành tích thực tế về công trình

Hơn mười quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh, Malaysia, Palau, Indonesia, Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ, Ý, Ai Cập, Madagascar, Nam Phi, Mỹ. Tích lũy thành tích thực tế với trên 300 công trình (bao gồm công trình Xưởng xử lý nước thải trong và ngoài nước, công trình nước dùng và nước thu hồi, công trình nước máy, công trình trạm bơm nước chống ngập lụt và công trình Nhà máy điện).

Công trình nước ngoài: Hơn 30 công trình.
Công trình công cộng trong nước: Hơn 135 công trình.
Các công trình nước dùng và nước thải dân dụng khác: Hơn 80 công trình.

Năng lực và phạm vi thực hiện

THÀNH TÍCH THỰC TẾ VỀ THIẾT BỊ

Hơn mười quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh, Malaysia, Palau, Indonesia, Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ, Ý, Ai Cập, Madagascar, Nam Phi, Mỹ. Tích lũy thành tích thực tế với trên 300 công trình (bao gồm công trình Xưởng xử lý nước thải trong và ngoài nước, công trình nước dùng và nước thu hồi, công trình nước máy, công trình trạm bơm nước chống ngập lụt và công trình Nhà máy điện).

Công trình nước ngoài: Hơn 30 công trình.
Công trình công cộng trong nước: Hơn 135 công trình.
Các công trình nước dùng và nước thải dân dụng khác: Hơn 80 công trình.