Lịch sử Công ty

Lịch sử Công ty

April, 88′

Thành lập Công ty CPHH Công Trình Môi Trường H Plus R.

July, 93′

Vinh dự được Sở Bảo vệ Môi trường – Viện Hành chính đánh giá bầu chọn làm ngành công
nghiệp bảo vệ môi trường chất lượng trong các lĩnh vực trung lưu hóa dầu và dệt nhuộm.

July, 02′

Vinh dự được Sở Bảo vệ Môi trường – Viện Hành chính đánh giá bầu chọn làm ngành công
nghiệp bảo vệ môi trường chất lượng trong các lĩnh vực trung lưu hóa dầu và dệt nhuộm.

April, 05′

Giành được dự án thầu công trình công cộng – Công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải tại đặc
khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương (kỳ I), lượng xử lý: 22,000CMD.

January, 08′

Giành được dự án thầu công trình công cộng – Công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải tại đặc
khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương (kỳ I), lượng xử lý: 22,000CMD.

October, 09′

Giành được dự án thầu công trình công cộng – Công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải tại đặc
khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương (kỳ I), lượng xử lý: 22,000CMD.

January, 14′

Giành được dự án thầu công trình công cộng – Công trình Xưởng xử lý nước thải kỳ thứ II của công trình khai thác nền móng 2 kỳ tại khu công nghiệp khoa học Đài Nam.

December, 16′

Thực thi hợp nhất Công xưởng với văn phòng, văn phòng chuyển đến khu công nghiệp Ấu Sư Dương Mai.

March, 17′

Đạt chứng nhận chất lượng ISO9001:2015.

July, 19′

Giành được dự án công trình xây mới hệ thống thu hồi nước thải với lượng xử lý 3,500CMD của Công ty CPHH Thực Nghiệp Formosa Taffeta.

August, 19′

Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác chảy vào bộ máy tuần hoàn của Nhà máy điện 2x660MW tại Vân Phong, Việt Nam.

Lịch sử Công ty

1988/04
Thành lập Công ty CPHH Công Trình Môi Trường H Plus R.
1989/02
Công xưởng sản xuất được xây dựng tại khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc.
1990/03
Thiết bị rào chắn rác quay vòng được Công ty Điện lực đánh giá là đủ tiêu chuẩn năng lực trở
thành Nhà thầu phụ.
1990/06
1990/06
1990/07
Cùng PASSAVANT Đức ký kết Bản thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật.
1991/04
Công ty chuyển đến đường Hóa Thành, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc.
1993/02
Thiết bị rào chắn rác mắt lưới nhỏ được Công ty Điện lực đánh giá là Nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn về năng lực thiết kế, sản xuất và chất lượng.
1993/07
Vinh dự được Sở Bảo vệ Môi trường – Viện Hành chính đánh giá bầu chọn làm ngành công nghiệp bảo vệ môi trường chất lượng trong các lĩnh vực trung lưu hóa dầu và dệt nhuộm.
1994/09
Công xưởng sản xuất chuyển đến khu công nghiệp Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc.
1995/03
Đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO9001.
1999/07
Công xưởng chuyển đến khu công nghiệp Ấu Sư – Dương Mai.
1999/10
8 sản phẩm vinh dự đạt chứng nhận là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng do Cục Công
nghiệp - Bộ Kinh tế đánh giá bầu chọn.
2000/01
Cục Công nghệ - Bộ Kinh tế đánh giá bầu chọn là Nhà sản xuất hạng A về thành tích thực tế về công trình và kỹ thuật trong ngành công trình bảo vệ môi trường.
2002/04
Đạt chứng nhận chất lượng ISO9001:2000.
2002/07
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác và cửa chảy vào buồng máy bơm nước tại Nhà máy điện hạt nhân Long Môn.
2003/02
Nghiên cứu khai thác thành công máy vớt rác kiểu răng cào sau dây xích.
2003/11
Thiết bị rào chắn rác mắt lưới nhỏ vinh dự được Cục Công nghiệp – Bộ Kinh tế đánh giá là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng sản xuất trong nước.
2003/12
Nghiên cứu khai thác thành công và đưa ra thị trường máy nâng hạ cửa kiểu thang.
2004/11
Máy vớt rác kiểu dây thép vinh dự được Cục Công nghiệp - Bộ Kinh tế đánh giá là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng sản xuất trong nước.
2005/04
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải tại đặc
khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương (kỳ I), lượng xử lý: 22,000CMD.
2005/11
Nghiên cứu khai thác thành công và đưa ra thị trường máy vớt rác kiểu bậc thang.
2008/01
Giành được dự án công trình xử lý nước dùng và nước thải công nghiệp của Công ty Brandix
India Apparel City Pvt., lượng xử lý: 60,000CMD.
2009/05
Triển lãm Cấp thoát nước Quốc tế tại Indonesia.
2009/10
Giành được dự án thầu công trình công cộng – Tổng gói thầu công trình xây dựng mở rộng khu
lọc nước Long Đàm, lượng xử lý: 140,000CMD.
2010/04
Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thiết bị Trạm phát điện và Nhà máy điện & Khử lưu huỳnh và nitơ.
2010/05
Đạt chứng nhận ISO 9001:2008.
2012/07
Giành được dự án công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải dệt nhuộm với lượng 2,000CMD
của Công ty CPHH Thực Nghiệp Chinj.
2013/05
Giành được dự án công trình xây mới Xưởng dệt nhuộm với lượng xử lý 2,000CMD của Công ty CPHH Thực Nghiệp Toung Loong.
2014/01
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình Xưởng xử lý nước thải kỳ thứ II của
công trình khai thác nền móng 2 kỳ tại khu công nghiệp khoa học Đài Nam.
2014/03
Triển lãm Công tác Cấp thoát nước Quốc tế tại Malaysia.
2015/05
Triển lãm Cấp thoát nước Quốc tế tại Indonesia.
2016/08
Triển lãm Xử lý nước Quốc tế tại Sri Lanka.
2016/12
Thực thi hợp nhất Công xưởng với văn phòng, văn phòng chuyển đến khu công nghiệp Ấu SưDương Mai.
2017/03
Đạt chứng nhận chất lượng ISO9001:2015.
2018/02
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác chảy vào bộ máy tuần hoàn của Nhà máy điện Track 4A 1140MW tại Malaysia.
2018/04
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình xây mới Xưởng lọc nước Đại Tuyền, lượng xử lý: 100,000CMD.
2019/07
Giành được dự án công trình xây mới hệ thống thu hồi nước thải với lượng xử lý 3,500CMD của Công ty CPHH Thực Nghiệp Formosa Taffeta.
2019/08
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác chảy vào bộ máy tuần hoàn của Nhà máy điện 2x660MW tại Vân Phong, Việt Nam.
1988/04
Thành lập Công ty CPHH Công Trình Môi Trường H Plus R.
1989/02
Công xưởng sản xuất được xây dựng tại khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc.
1990/03
Thiết bị rào chắn rác quay vòng được Công ty Điện lực đánh giá là đủ tiêu chuẩn năng lực trở
thành Nhà thầu phụ.
1990/06
1990/06
1990/07
Cùng PASSAVANT Đức ký kết Bản thỏa thuận chuyển giao kỹ thuật.
1991/04
Công ty chuyển đến đường Hóa Thành, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc.
1993/02
Thiết bị rào chắn rác mắt lưới nhỏ được Công ty Điện lực đánh giá là Nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn về năng lực thiết kế, sản xuất và chất lượng.
1993/07
Vinh dự được Sở Bảo vệ Môi trường – Viện Hành chính đánh giá bầu chọn làm ngành công nghiệp bảo vệ môi trường chất lượng trong các lĩnh vực trung lưu hóa dầu và dệt nhuộm.
1994/09
Công xưởng sản xuất chuyển đến khu công nghiệp Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc.
1995/03
Đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO9001.
1999/07
Công xưởng chuyển đến khu công nghiệp Ấu Sư – Dương Mai.
1999/10
8 sản phẩm vinh dự đạt chứng nhận là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng do Cục Công
nghiệp - Bộ Kinh tế đánh giá bầu chọn.
2000/01
Cục Công nghệ - Bộ Kinh tế đánh giá bầu chọn là Nhà sản xuất hạng A về thành tích thực tế về công trình và kỹ thuật trong ngành công trình bảo vệ môi trường.
2002/04
Đạt chứng nhận chất lượng ISO9001:2000.
2002/07
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác và cửa chảy vào buồng máy bơm nước tại Nhà máy điện hạt nhân Long Môn.
2003/02
Nghiên cứu khai thác thành công máy vớt rác kiểu răng cào sau dây xích.
2003/11
Thiết bị rào chắn rác mắt lưới nhỏ vinh dự được Cục Công nghiệp – Bộ Kinh tế đánh giá là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng sản xuất trong nước.
2003/12
Nghiên cứu khai thác thành công và đưa ra thị trường máy nâng hạ cửa kiểu thang.
2004/11
Máy vớt rác kiểu dây thép vinh dự được Cục Công nghiệp - Bộ Kinh tế đánh giá là thiết bị bảo vệ môi trường chất lượng sản xuất trong nước.
2005/04
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải tại đặc
khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương (kỳ I), lượng xử lý: 22,000CMD.
2005/11
Nghiên cứu khai thác thành công và đưa ra thị trường máy vớt rác kiểu bậc thang.
2008/01
Giành được dự án công trình xử lý nước dùng và nước thải công nghiệp của Công ty Brandix
India Apparel City Pvt., lượng xử lý: 60,000CMD.
2009/05
Triển lãm Cấp thoát nước Quốc tế tại Indonesia.
2009/10
Giành được dự án thầu công trình công cộng – Tổng gói thầu công trình xây dựng mở rộng khu
lọc nước Long Đàm, lượng xử lý: 140,000CMD.
2010/04
Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thiết bị Trạm phát điện và Nhà máy điện & Khử lưu huỳnh và nitơ.
2010/05
Đạt chứng nhận ISO 9001:2008.
2012/07
Giành được dự án công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải dệt nhuộm với lượng 2,000CMD
của Công ty CPHH Thực Nghiệp Chinj.
2013/05
Giành được dự án công trình xây mới Xưởng dệt nhuộm với lượng xử lý 2,000CMD của Công ty CPHH Thực Nghiệp Toung Loong.
2014/01
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình Xưởng xử lý nước thải kỳ thứ II của
công trình khai thác nền móng 2 kỳ tại khu công nghiệp khoa học Đài Nam.
2014/03
Triển lãm Công tác Cấp thoát nước Quốc tế tại Malaysia.
2015/05
Triển lãm Cấp thoát nước Quốc tế tại Indonesia.
2016/08
Triển lãm Xử lý nước Quốc tế tại Sri Lanka.
2016/12
Thực thi hợp nhất Công xưởng với văn phòng, văn phòng chuyển đến khu công nghiệp Ấu SưDương Mai.
2017/03
Đạt chứng nhận chất lượng ISO9001:2015.
2018/02
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác chảy vào bộ máy tuần hoàn của Nhà máy điện Track 4A 1140MW tại Malaysia.
2018/04
Giành được dự án thầu công trình công cộng - Công trình xây mới Xưởng lọc nước Đại Tuyền, lượng xử lý: 100,000CMD.
2019/07
Giành được dự án công trình xây mới hệ thống thu hồi nước thải với lượng xử lý 3,500CMD của Công ty CPHH Thực Nghiệp Formosa Taffeta.
2019/08
Giành được dự án công trình hệ thống chắn rác chảy vào bộ máy tuần hoàn của Nhà máy điện 2x660MW tại Vân Phong, Việt Nam.