2018/09    Vinh dự giành được “Kế hoạch thúc đẩy năng lượng sinh khối và ngành sản xuất bảo vệ môi trường” của Bộ Kinh tế – “Rào chắn rác kiểu quay vòng”