Kinh tế phát triển thúc đẩy quốc gia xã hội tiến bộ và người dân có được cuộc sống giàu sang, đồng thời cũng đem đến các vấn đề về ô nhiễm môi trường, như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm đất v.v…, đều làm tổn hại đến sức khỏe cơ thể cũng như tâm lý của chúng ta, càng có nguy cơ xấu đối với thế hệ sau và không gian sinh tồn của chúng.

Chúng ta trân trọng tất cả các nguồn tài nguyên và sinh vật trên trái đất, chúng ta cũng cảm nhận được trái đất chỉ có một mà thôi, vì thế, theo đuổi “môi trường và xã hội xanh sạch và giàu đẹp” luôn là tông chỉ thành lập của Công ty chúng tôi.

Đó là lý do mà Công ty đã tập hợp các nhân tài có lý tưởng cùng tạo dựng từ tháng 04 năm 1988 cho đến nay. Lúc đó vào đúng thời điểm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong nước, Công ty dần dần tuyển dụng rộng rãi các nhân tài trong nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, có kinh nghiệm chuyên nghiệp, tích cực hưởng ứng Chính sách ngăn chặn thiệt hại công cộng của Chính phủ, toàn tâm toàn lực đầu tư vào thị trường bảo vệ môi trường, cho đến nay đã có khoảng 50 nhân viên.