Thiết kế và thi công xử lý nước thải nhà máy, nước thải đô thị, nước thải chăn nuôi trồng trọt

Thiết kế và thi công xử lý nước dùng công nghiệp, nước mềm, nước sạch

Thiết kế và thi công xử lý các loại khí thải, thiết bị hút bụi

Thiết kế và thi công xử lý đốt rác và chất phế thải

Chế tạo và thi công công trình và cơ sở hạ tầng thoát nước chống ngập lụt

Chế tạo chuyên nghiệp các thiết bị bảo vệ môi trường