Thành tích thực tế về thiết bị       Máy vớt rác kiểu bậc thang

時間案件名稱設備尺寸地點
2012/5川順營造股份有限公司 - 嘉義大埔美智慧型工業園區後期I區階梯式機械細篩機:1.2MWx1.4MH x 2台
2010/2泉溢電機工廠股份有限公司 - 苗栗地區污水處理廠第一期新建工程階梯式機械細篩機:0.8MWx1.0MH x 1台

Thành tích thực tế về thiết bị

Máy vớt rác kiểu bậc thang

<= Back to Equipment Evidence