Giới thiệu sản phẩm, 
Thiết bị tuyển nổi với áp lực và tốc độ cực lớn

Giới thiệu sản phẩm,

Thiết bị tuyển nổi với áp lực và tốc độ cực lớn

Thiết bị tuyển nổi với áp lực và tốc độ cực lớn

Thiết bị tuyển nổi với áp lực và tốc độ cực lớn là một loại thiết bị tuyển nổi bằng khí hòa tan, là sản phẩm kết hợp hai chức năng tách nổi và kết tủa.
Căn cứ các thành phần thiết kế nhanh gọn và hiệu quả dựa trên nguyên tắc không dòng chảy, năng lực xử lý của nó đạt 216 CMD/m², do đó diện tích cần dùng cực nhỏ, mực nước của bể tuyển nổi cũng cực nông, chỉ cần 45cm, thời gian tạm lưu của nước được xử lý cũng có thể rút ngắn đáng kể.

Thiết bị tuyển nổi với tốc độ cực lớn, vận dụng bơm khí cao áp vào trong bình có áp suất, sau khi trộn hòa tan trong thời gian thích hợp, thì hòa tan bão hòa không khí trong nước có áp suất, sau đó thả dung dịch bão hòa trong bình có áp suất vào trong bể nước mở. Dung dịch hỗn hợp có không khí hòa tan sau khi giảm áp, sẽ lập tức nổi lên nhóm bọt khí cực nhỏ 1μm, tốc độ nâng lên khoảng 15cm/min, khí bọt bám trên các hạt nhỏ kết dính trong nước hình thành tỷ trọng tổng thể nhỏ hơn chất váng của nước.

Trong bể tuyển nổi sâu 45cm, trong khoảng 3 phút là có thể nổi lên mặt nước và tạo hiệu quả tuyển nổi tách chất rắn trong nước. Nước sạch sau khi xử lý sẽ chảy tự nhiên vào trong bình thu thập theo đặc tính dòng chảy, sau đó tiếp tục thu hồi tái sử dụng hoặc xả ra bằng các máy thủy lực khác nhau. Còn váng thì được thu thập và xả ra bằng phễu khử váng có thiết kế đặc biệt, giữ 2% nồng độ chất rắn, giúp duy trì quan hệ cân bằng chất và lượng một cách thuận lợi trong quá trình chuyển động xử lý.