Giới thiệu sản phẩm,
Thiết bị sục khí kiểu phun

Giới thiệu sản phẩm,

Thiết bị sục khí kiểu phun

Thiết bị sục khí kiểu phun

Toàn bộ hệ thống chủ yếu được hình thành bởi máy sục khí kiểu phun (Jet Aerator), máy bơm nước tuần hoàn (Recirculation Pump) và máy quạt gió (Blower).


Thể lỏng được ép ra bởi máy bơm nước tuần hoàn của máy sục khí này, sau khi đi qua ống dẫn thể lỏng, vòi phun bên trong đến buồng trộn của vòi phun và trộn đều với không khí được ép từ ống dẫn khí, sẽ tạo ra luồng phun (Jet Plume), và được phun ngang ra từ vòi phun bên ngoài. Để nước tuần hoàn và không khí có thể cung ứng và trộn đều, nâng cao hiệu suất của máy sục khí. Bởi thế đặc biệt thiết kế tách riêng ống dẫn thể lỏng và ống dẫn khí, hơn nữa mỗi một ống nhánh dẫn khí phối hợp nối với mỗi một bộ vòi phun riêng.

Thiết bị sục khí kiểu phun do Công ty chúng tôi sản xuất, bao gồm các hệ thống sau:

1.Hệ thống máy sục khí kiểu phun (Jet Aeration System): Thích hợp dùng cho bể trộn và bất kỳ hệ thống xử lý sinh học háo khí nào, như các loại quá trình bùn hoạt tính các loại, kênh sâu ôxy hóa, ao ôxy hóa hoặc SBR. Và có thể kiểm soát lượng không khí nhiều hay ít để thực hiện quy trình xử lý khử nitơ (Denitrification), nitrat hóa (Nitrification). Loại vòi phun chủ yếu là HR1, HR2, HR4.

2.Hệ thống sục khí tự hút kiểu phun (Jet Aspiration System): Thích hợp dùng cho bể trộn hoặc bể sục khí dạng nhỏ và độ sâu của nước dưới 4m. Loại vòi phun chủ yếu là HR1A, HR2A.

3.Hệ thống máy trộn kiểu phun (Jet Mixing System): Thích hợp dùng cho bể trộn, bể trộn nhanh, bể hạt nhỏ kết dính, bể trung hòa, bể ôxy hóa hóa học, bể khử trùng, bể chứa bùn, bể khử nitơ, hệ thống khử khí (Gas Stripping), hệ thống trao đổI nhiệt (Heat Transfer) và có thể thay thế cho máy trộn hỗn hợp trong quy trình sản xuất công nghiệp hóa học. Loại vòi phun chủ yếu là HR1M, HR2M, HR4M.

4.Hệ thống khử trùng kiểu phun (Jet Disinfection System): Thích hợp dùng cho bể khử trùng hoặc bể phản ứng hóa học. Loại vòi phun chủ yếu làHR1JD, HR2JD, HR5JD, HR10JD.