Ví dụ đại diện    

Xưởng xử lý nước thải tại đặc khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương

Xưởng xử lý nước thải tại đặc khu nguồn nước của đập nước Thạch Cương

Tháng 05 năm 2010 hoàn thành nghiệm thu công trình xây mới Xưởng xử lý nước thải đặc khu nguồn nước đập nước Thạch Cương

Thiết kế lượng nước: 22.000CMD