Ví dụ đại diện    

Nhà máy điện hạt nhân Long Môn

Nhà máy điện hạt nhân Long Môn

Cửa chắn nước (Stop Gates): 24 bộ

Lưu lượng định mức: 8,405 CMS

Máy vớt rác di động (Mobile Raking Machine): 2 bộ

Lưu lượng định mức: 16,81 CMS

Máy chắn rác kiểu quay (Traveling Band Screen): 12 bộ

Lưu lượng định mức: 16,81 CMS

Chiều rộng kênh: 7400mm